"Polibek", 2002; foto: Ida Saudková

"Polibek", 2002; foto: Ida Saudková