Dmitrij Šostakovič

15.04.1991 00:00

Tentokráte bez humoru, neboť ruský humor bývá většinou jen zlým nebo vulgárním pošklebkem. Vidíte toho člověka? "Sovětského člověka"? Žerty stranou, ten člověk je žlutý strachy. 

Jmenuje se Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič a narodil se v Petrohradě 25.9.1906, shodou okolností ve stejný den i rok, jako náš Jaroslav Ježek. Studuje na konzervatoři skladbu a klavír. Získává čestné uznání v Chopinově klavírní soutěži, bude však skladatelem. 1. symfonie, absolventská práce devatenáctiletého Dmitrije, obletí záhy celý svět. 

Skladatel experimentuje: vzniká opera Nos podle Gogola, 2. a 3. symfonie, několik neuvěřitelně vulgárních baletů, Šostakovič pracuje s předními divadelními a filmovými tvůrci. Nalézá sám sebe. Bude nést, tak jako jeden z jeho vzorů - Gustav Mahler, kříž celého lidstva. 

Veliké koncepce: 4. symfonie a opera Kateřina Izmajlova - jedno z vrcholných dramat 20. století (skladateli je 28 let). Šostakovič "formalistou, nihilistou, nesrozumitelným modernistou". Diktátor se zamračil. Šostakovič stahuje 4. symfonii ještě před premiérou v roce 1936 (uskutečnila se a v roce 1962) a rok přemýšlí, jak by se stal "sympatičtější masám". Vývoj "velkého" Šostakoviče, kutajícího v hloubkách mezi životem a smrtí, je na dvacet let přerušen. Ale i v této etapě (zhruba 1936 - 1956) vznikají silné skladby - například 5., 6., 7.-Leningradská, 8. symfonie a několik smyčcových kvartetů. 

Válečné vítězství. Je očekávána velká Devátá symfonie. Šostakovič píše lehounké krátké scherzo, plné přisprostlého vytrubování pokleslé dechovky - a stát je znovu rozladěn. Formalista! Naneštěstí známý ve světě - nelze popravit. A Šostakovič znovu odprošuje - Píseň o lesích, oratorium. Stupidně nadšení pionýři zalesňují Sibiř. A zatím v zásuvce čeká 1. houslový koncert a 10. symfonie. 

Přichází 11. a 12. symfonie, věnované lednu 1905 a říjnu 1917 - Šostakovič bezmezně slouží státu. Bojí se a slouží. Otázkou je, zda odhalení hrůz a beznaděje sovětského režimu vyjadřuje skladatel vědomě, nebo se snaží pouze o co nejpoctivější přístup ke své práci. V každém případě prokazuje státu neuvěřitelně medvědí slubu. Víc než kdokoli jiný. Například ve 13. symfonii je nejtragičtější a nejpochmurnější částí ta, která opěvuje sovětské ženy konající mužské práce, stojící nekonečné fronty ve zcela prázdných obchodech. 

V závěru svého díla dochází skladatel k obrovskému oproštění, dalo by se říci, že jeho pozdní tvorba koresponduje s pozdní tvorbou Beethovenovou, Rembrandtovou, Tizianovou či Michelangelovou. Zmizely manýry, zmizel chtěný optimismus, Šostakovič prozřel. 14. a 15. symfonie, 13., 14. a 15. smyčcový kvartet, Michelangelovy sonety, houslová a zejména violová sonáta - poslední skladatelovo dílo. Závěrečná věta této skladby pracuje s motivem Beethovenovy Měsíční sonáty. Šostakovič se loučí se světem, účtuje se životem. Hledí z druhého břehu.

Měsíc pod dokončení violové sonáty, v srpnu roku 1975, umírá. Dílo: 147 opusů - 15 symfonií, 15 smyčcových kvartetů, 2 opery, 2 houslové, 2 klavírní a 2 violoncellové koncerty, 24 preludií a fug pro klavír, písně, balety, atd, atd.

Napsal a namaloval
Vladimír FRANZ