Franz v Událostech, komentářích ČT: Nejsem žádný odpůrce pana Fajta

17.04.2014 19:00
moderátor: Poradce ministra kultury, výtvarník a hudební skladatel Vladimír Franz zpochybnil nástup Jiřího Fajta na místo ředitele Národní galerie. Pochybuje mimo jiné o jeho manažerských schopnostech. Fajt má do čela nejvýznamnější tuzemské galerie po dlouhém oddalování nastoupit letos v létě. Ve studiu je teď s námi právě jmenovaný ředitel Národní galerie Jiří Fajt. Hezký večer. 
 
Jiří Fajt: Hezký večer. 
 
moderátor: A také VF. 
 
Vladimír Franz: Dobrý večer. 
 
moderátor: Pane Franzi, opravdu chcete nové výběrové řízení? V čem spočívají vaše pochyby o zde přítomném panu Fajtovi? 
 
VF: Tak já bych tohle to chtěl vůbec uvést na pravou míru. Já jsem se to dočetl ráno a nestačil jsem se divit. Ono je to takové "jedna paní povídala" a žijeme v době, kdy patrně různé mediální bubliny znamenají víc, než jaksi prohlášení člověka, který je naživo, tady jsem naživo, jsem trojrozměrný, nejsem hologram, tak vám to řeknu. Je to velmi jednoduché. Nijak jsem to nezpochybňoval, protože pro mě je podstatné, že Národní galerie by měla fungovat jako ctihodná instituce, která má na, na svůj, svoje, ve své činnosti pečovat o samozřejmě výtvarné umění, to jest tvůrčí myšlení. V minulosti, nedávné minulosti, současnosti i by měla mít vlastně v sobě takový ten jasnozřivý koncept do budoucnosti. Čili pro mě je daleko důležitější, a myslím, že i v tomto jsem k konsensu s panem ministrem, že by Národní galerie měla mít v čele člověka erudovaného, po, jak po menežejní stránce, tak po odborné stránce ... 
 
moderátor: Tak vy jste to označil za "jedna paní povídala". Já bych s dovolením tedy přeformuloval. Jeden Vladimír Franz povídal. Pojďme si poslechnout, co jste řekl Českému rozhlasu, ať to tedy máme, byť ne ve 3D, ale přeci jenom záznam toho, co jste skutečně řekl.
 
VF (záznam Radiožurnálu): Tak ta výběrová řízení sama o sobě zjevně byla dost podivná. Navíc potom k tomu jmenování došlo na základě konkurzu, kde pan Fajt se umístil jako druhý, teda navíc byl jmenován paní ministryní Hanákovou, která byla odvolána až tu demisi, čili je to takové všecko hodně na vodě. On nikdy nic nějak neřídil, on, jestli tady pan Fajt sice rozumí třeba starému umění, ale jaký funkce šéfa Národní galerie, je funkce také manažerské, jakej je manažer. Aby se nestalo, že Národní galerie pak po na jeho nástupu udělá velkou výstavu a pak dva roky nebude na výplaty, jo. Já bych asi byl pro revokaci konkurzu. 
 
VF: No, tak asi takhle, todlecto je vytrženo v kontextu ... 
 
moderátor: Tam nebyl jediný střih, jestli se nepletu, to bylo, začal jste mluvit, skončil jste mluvit. 
 
VF: Nebyl, ano, začal jsem mluvit a skončil jsem, ale před tím to mělo jistý kontext a nelze jaksi vzít detail, který se nafoukne do obludného rozměru. Tady jsme jaksi meditovali o nejrůznějších aspektech, které se objevují, různých názorech a takhle to bylo formulováno ... 
 
moderátor: No, ale vy jste nakonec řekl, že jste pro revo, pro revokaci. 
 
VF: Co se týče revokace, tak je to asi takhle, žijeme v době, kdy jakékoli, jakýkoliv problém jaksi eskaluje do, do problému takřka národního, obrozenské války, to znamená, že žijeme v době, kdy najednou, možná je v době, možná je to způsobeno tím, že kdysi kultura suplovala politiku a je to stejné, jako byla kauza rukopisy, kauza, jestli prozatímní, nebo Národní divadlo, kauza jestli je Dvořák lepší než Smetana. Todle to k ničemu nepřispívá. Já jsem tím chtěl říct, a o tom jsem v širším kontextu hovořil, to tam bohužel ale není, jde o to, že nikomu, kdo nastoupí čerstvě do čela jakékoliv instituce, nepomáhá, a tady je to zvykem, že a priori, než ještě nastoupí, tak už dostane jaksi vyhubováno, co všechno dělá špatně. A proto jsem vyslovil takovou hypotézu, že než by to mělo eskalovat třeba do zase nějaké davové psychózy a hysterie, bylo by asi lepší, kdyby jaksi to se nějakým rychlým způsobem třeba revokovalo a provedlo to čistě, prostě, aby pan ministr ... 
 
moderátor: No, ano, tak rozumím ... 
 
VF: ... od začátku do konce za to zodpovídal a nemusel řešit resty svých předchůdců. Takhle jsem to myslel. 
 
moderátor: Nechme tedy, nechme zareagovat pana Fajta. Jak se vám to poslouchá? Ta první verze, co jsme slyšeli od pana Franze, teď tedy, co říká teď? Jak se vám poslouchají pochyby, ať už tedy pregnantní, nebo méně pregnantní vyjadřované o tom, jestli je to úplně správné, abyste nastoupil? 
 
JF: Víte, já tady ty pochyby od několika mála lidí slyším v podstatě 4 roky. To je příběh, který začal v roce 2010, kdy jsem vyhrál výběrové řízení před mezinárodní komisí, rok na to následovalo další výběrové řízení, protože to první bylo anulováno ... 
 
moderátor: Tam už jste nevyhrál. 
 
JF: ... tam jsem byl druhý po kolegovi Röslovi, který byl minulý rok odvolán. Takže mně se to samozřejmě ... 
 
moderátor: Pak jste byl jmenován (nesrozumitelné) řízení? 
 
JF: ... já bych to dokončil, jestli mohu, mně samozřejmě se to neposlouchá dobře, ale na straně druhé si myslím, že ta instituce stojí za to, aby se s ní něco jaksi stalo, že je tady třeba tu instituci změnit, a to myslím, bychom měli tady tématizovat, o tom bychom se měli bavit a ne v podstatě takové spory o nějaké formality, protože ... 
 
moderátor: No, počkejte, tak formalitou, že výběrové řízení podle pana Franza bylo podivné, konkurzu jste skončil jako druhý, byl jste jmenován bez výběrového řízení. Nemáte úplně zásadní manažerské předchozí zkušenosti. To jsou přece relevantní věci. To není, to není nějaké ... 
 
JF: Pane redaktore, to jsou, každý má možnost se k této věci jistě vyjádřit, na straně druhé ty informace přece jenom nejsou nejpřesnější, protože já jsem vyhrál to první výběrové řízení v roce 2010, což už jsem tady říkal, v tom druhém jsem skončil na druhém místě po kolegovi Röslovi, který byl odvolán. Jestliže paní Hanáková se o toto opřela, tak to bylo její rozhodnutí a ptát se mě na okolnosti toho jmenování ... 
 
moderátor: No!? 
 
JF: ... myslím, že to není jaksi relevantní... 
 
moderátor: Je, je to relevantní, protože předpokládám, že každý, kdo přijímá takovouto zásadní funkci, tak si musí položit otázku, jednak, jestli na to má a jednak, jestli okolnosti, za kterých nastupuje do té funkce, a to je věc, která se týká kohokoliv z nás, možná i mě, jako moderátora ... 
 
JF: Jasně. 
 
moderátor: ... jestli ty věci, kontext, za kterých, za kterýho nastupuje do této funkce, jestli je odpovídající? 
 
JF: Já si myslím, že odpovídající je, protože jsem byl jmenován zcela legitimně, když se podíváte na platnou legislativu, ta hovoří úplně jasnou řečí - ministr jmenuje a odvolává. Nic jiného tady neexistuje. Na jakém základě, je čistě rozhodnutí ministra, nebo ministryně. Takto vnímám svoje jmenování. Paní ministryně se tenkrát ještě i odvolala k těm předchozím konkurzům, kde jsem teda se toho celkem úspěšně zúčastňoval, což asi nikdo nemůže zpochybnit. Takže já to vidím naprosto legitimně, já v tom nevidím vůbec žádný problém. 
 
moderátor: Výběrové řízení bylo podivné, to jste řekl, konkurz skončil pán jako druhý, výběrové řízení bylo na vodě. 
 
VF: Já, já jsem říkal, také se to jednou stalo, pak to bylo také jednou, že pan Fajt byl první, druhý byl pan Rösl, třetí byl pan Marek Pokorný, že jo, pak nakonec ministr Besser, pokud se nepletu, jmenoval pana Rösla, že jo? 
 
JF: Rösla, hm, ano, ano. 
 
VF: Čili jsem říkal v kontextu různých prostě různých verzí těch řízení, a to je právě důvod, proč může vzniknout nejrůznější prostě dohady, šumy a tak dále, a to je to nepříjemné, o čem jsem mluvil. Aby ... 
 
moderátor: Doporučil byste panu Fajtovi v tomto kontextu, aby zvážil, jestli do té funkce sám chce být naplno inaugurován? 
 
VF: Ta otázka nestojí tak, jestli je pan Fajt chce být takto inaugurován, já pouze ... 
 
moderátor: Tak otázka zní, jestli byste mu to doporučil? 
 
VF: ... já pouze vycházím ze situace, která tady je, že když kdokoliv někam nastupuje, tak už je předem víceméně zpochybňován. Je to takový trend poslední doby a nestává, nestalo, nestane, nestalo se to poprvé. Já jsem pouze říkal, že kdyby to mělo eskalovat zase do nějaké mediální, virtuální hysterie, bylo by to špatné. Já myslím, že důležitá věc je jedna, že já nejsem žádným odpůrcem pana Fajta, aby bylo, prosím, jasno. Tady jde o to ... 
 
moderátor: On nikdy nic neřídil, výběrové řízení bylo podivné, v konkurzu skončil jako druhý ... 
 
VF: Pan Fajt ... 
 
moderátor: ... výběrové řízení bylo na vodě ... 
 
VF: ... pan Fajt řídil sbírku starého umění Národní galerie ... 
 
moderátor: Ne, já jsem teď citoval vás ... 
 
VF: ... ano, já vím, ale to je zase jaksi věta, která následovala po nějaké větě další, když dovolíte jaksi tady jde o to, že jako jsem kladl otázku, protože Národní galerie je veliká instituce, že jsem zvědav, jakým způsobem to bude řídit, protože je důležité tuto instituci jako ostatní instituce, jako je Národní divadlo, Národní muzeum odpolitizovat, protože do všeho se montuje teďka politika a není to dobrá. Jediné politikum Národní galerie je, aby dobře konala svou práci, aby v čele měla řádného ... 
 
moderátor: Dejme, dejme slovo panu Fajtovi ... 
 
VF: ... ředitele a prostě konala. Tak. 
 
moderátor: Pane Fajte, ne, pane Fajte varianta, že byste opravdu to nepřijal, to, tu funkci, absolutně vyloučeno v tuto chvíli? Platí, že budete řádným ... 
 
JF: Já jsem se k tomu vyjádřil, já nemám, co bych na tom měnil. Já jsem byl naprosto legitimně jmenován, já nechápu vůbec tady tu diskusi, protože to je, to je opravdu jaksi tady stavění na jakýchsi formalitách. Já už jsem tady řekl úplně jasně - ministr jmenuje a odvolává. Jestliže se ty instituce budou transformovat do veřejnoprávních institucí, což je naprosto nezbytné, tak se ta situace změní. Tak ta role potom připadne na správní rady, které potom budou vznikat. Ale já v této situaci nevidím vůbec žádný problém. My s panem ministrem velmi konstruktivně pokračujeme v našich jednání a připravujeme se na převzetí té instituce. 
 
moderátor: Jiří Fajt, Vladimír Franz, pánové děkujeme. Na shledanou. Hezký večer. 
 
VF: Já bych chtěl ještě, prosím vás, něco dodat jenom ... 
 
moderátor: 5 sekund, 10 sekund? 
 
VF: Byl bych rád, aby prostě mezi mne a pana ministra, kterým jsme v konsensu, nepronikaly mediální šumy ... 
 
moderátor: Prosím, pane, pane Franzi, já tady teď porušuji ... 
 
VF: ... a nikdo nevnášel ... 
 
moderátor: ... trochu stopáž našeho pořadu, ale o jakých mediálních šumech mluvíte? My jsme vám pustili vaše vyjádření, ve kterém jste řekl: výběrové řízení bylo podivné, pan Fajt skončil jako druhý, výběrové řízení je na vodě, on nikdy nic neřídil. 
 
VF: Prosím vás, ten, to moje prohlášení bylo, je vytržené z kontextu, ze širšího kontextu. Prostě nelze z detailu dělat závěr. Nejsme v Kostnici. 
 
moderátor: Děkujeme, to byl Vladimír Franz. Ještě poslední slovo k tomuto tématu. Možná to téma určitě budeme probírat v příštích měsících. Děkujeme na shledanou. 
 
VF: Děkujeme taky. Na shledanou. 
 
JF: Na shledanou. 
 
moderátor: Hezký večer přeji vám divákům. Dívejte se dál na ČT24. Zvu vás na páteční Události, komentáře, zítra. 
 
ČT 24, Události, komentáře, 17. 4. 2014, moderátor: David Borek, Hosté: Jiří Fajt, Vladimír Franz