Igor Stravinskij

15.09.1990 00:00
"Kdo to tam tluče na buben?
To je přeci malinký Modernskij!
Nasadil si copánek.
Jak mu jde k obličeji!
Jako opravdické vypadají ty falešné vlasy!
Jako paruka!
Docela jako...(tak si malinký Modernskij představuje sebe)...
Docela jako papá Bach!"
(Arnold Schönberg: Tři satiry op.28)
 

Pokusím se vás v krátkosti formou dotazníku seznámit s osobností, o které její velký oponent na poli hudebním napsal tyhle verše.

Jméno:

Igor Stravinskij.

Místo a datum narození:

Oranienbaum (Lomonosov) u Petrohradu (Leningradu), 17.6.1882(?)

Národnost:

ruská.

Státní občanství:

ruské, francouzské, americké.

Vzrůstem:

drobný.

Povahou:

ješita důsledně vyžadující oslovení "Maestro".

Povolání:

hudební skladatel a dirigent převážně vlastních skladeb.

Studia:

zapsán na petrohradské právnícké fakultě, v hudbě samouk, později nosil své skladby N.A.Rimskému-Korsakovovi.

Rysy hudby:

stručnost, narůstání pohybu, výrazná rytmika (časté přehazování důrazů v taktech - tzv. šikmý déšť), obnažená, drsná zvukovost - "Moje hudba, to jsou samé kosti!"

Inspirace:

nejrůznější (francouzský impresionismus, jazz, japonské divadlo, hudba renesanční, barokní, dílo J.S.Bacha, W.Mozarta, Pergolesiho, Glucka, Webera, Čajkovského, Musorgského, ruská lidová hudba, surrealismus, dodekafonie atd.atd.)

Hlavní tvůrčí období:

"Ruské" 1908-1923 - svěžest, svátečnost, dravost. Skladby: Pták Ohnivák, Petruška, Svěcení jara, Svatby.

"Neoklasicistní" 1923-1953 - domýšlení nejrůznějších skladebných postupů dřívějších dob, domýšlení až do krajnosti. Skladby: Orfeus, Pulcinella, Oedipus Rex, Život prostopášníka.

"Pozdní" 1953-1968 - souhrn Stravinského "vědění o hudbě", přehodnocení a rozvinutí myšlenek "protivníka" Schönberga, a jeho školy. Skladby: Agon, Canticum sacrum, Potopa.

Spory:

teoretický - s A.Schönbergem (viz shora uvedenou báseň, v níž útočí na Stravinského neoklasicismus);

praktický - soudní spor se společností Walta Disneye, která bez skladatelova souhlasu použila Svěcení jara jako hudbu ke kreslenému filmu.

A nyní, pane Stravinskij, dovolte ještě doplňující otázky:

Kdy a kde jste zemřel?

"6.dubna 1971 v New Yorku."

Kde jste pochován?

"Na hřbitove sv.Michala v Benátkách"

Proč právě tam?

"V poslední době jsem si Benátky oblíbil."

Děkuji za ochotu, Maestro.

Napsal
Vladimír FRANZ