O Trnkovi

02.08.1999 00:00

Hlubocká Alšova jihočeská galerie koná záslužné a úctyhodné skutky. Po výstavě k devadesátinám žijícího klasika české krajinomalby Karla Valtra je letní čas věnován dílu Jiřího Trnky. Výstava zahrnuje obrazy, kresby, grafiku, ilustrace, dřevěné plastiky, scénické návrhy, loutky, listy z filmových scénářů, jakož i scény z filmů.

Trnkovo dílo patří k základním vkladům českého výtvarného umění; je široké, plné, špatně se zařazuje. Pražská Národní galerie toto dílo pomíjí (podobně jako práci J. Lady). Jde o odbyté veličiny, nemající současnému "modernímu" člověku co říci? Ostatně Cocteau, Picasso, Smoktunovskij, Werich a mnozí další byli oproti mnohým našim teoretikům pouze nedovzdělaní amúzičtí chudáci...

Tak tedy: U příležitosti výstavy se Trnka konečně dočkal monografie. Leč ouha! Pominu určité faktografické nepřesnosti (např. Trnkova babička se jmenovala Bočanová, nikoli Bořenová), i to, že na str.135 začíná pojednání o shakespearovské tématice, začíná... a nepokračuje, ačkoli jsou ovšem strany pečlivě očíslovány. Větší bolestí je barevná úroveň reprodukcí. Věřte, ty obrazy nejsou šedé a barvy z nich netrčí na všechny strany. (J. Lada v nedávných katalozích dopadl barevně jako "sprejař" odkudsi z Brém.) Žijeme v době vypjatého kunsthistorismu, kdy teoretik musí mít poslední slovo; proč se však toto "slovo" v Trnkově monografii objevuje v podobě tyrkysově modrého podkladu pod reprodukcemi ilustrací, je mi záhadou. Že by šlo o zdůraznění snu a pohádky, či si snad mám představovat sladkost bonbónů z Orionky? Trnka velkou část svého díla věnoval kultivaci knihy. Proč má chodit bos?

Leč dosti lamentací. Počin AJG a nakladatelství Tok a P.S.Leader je více než úctyhodný. Přesto však prosím: Když se vám již podaří vykonat tu nelehkou práci, patřící k vydání monografie, uhlídejte si výsledek. Byla by škoda říkat si potom jako v pohádce či říkadle "bylo - nebylo", "vadí - nevadí"...

Vladimír Franz, Lidové noviny, pondělí 2.srpna 1999

(Poznámka: Originální text byl při vydání zkrácen o pasáže zde označené tučnou kurzívou a formálně upraven.)