Petr Kurka: Vladimír Franz - Rozhovory

16.05.2018 13:19

Kniha Petra Kurky vydaná v září roku 2004 nakladatelstvím Orpheus mapuje prostřednictvím rozsáhlého rozhovoru, členěného tematicky na kapitoly o hudbě, výtvarném umění a divadle, tvorbu a názory předního a výjimečného českého hudebního skladatele a malíře Vladimíra Franze, profesora pražské DAMU. Součástí publikace je i soupis hudebního a výtvarného díla Vladimíra Franze, 32 stránková barevná příloha Franzova malířského díla a rejstřík.

 

Recenze z pera prof. Miroslava Petříčka: 

Dialog jako cesta vpřed: Hudební skladatel Vladimír Franz nehledá krásu, nýbrž usiluje o vznešenost

 

Ukázky z knihy jsou například zde: 

VLADIMÍR FRANZ: ROZHOVORY, KNIHA NEJOBLÍBENĚJŠÍHO KANDIDÁTA NA ÚŘAD PREZIDENTA REPUBLIKY

Ukázka z knihy Petra Kurky "Vladimír Franz: Rozhovory"