Scéna.cz: Světová premiéra opery Válka s mloky

07.01.2013 00:00

Jako první premiéru nového kalendářního roku nachystala Opera Národního divadla na 10. ledna 2013 světovou premiéru opery VÁLKA S MLOKY, kterou volně na motivy románu Karla Čapka složil přední český hudební skladatel a malíř, šestinásobný držitel Ceny Alfréda Radoka Vladimír Franz. Hudebního nastudování se ujal skladatel a dirigent Marko Ivanović, režijně inscenaci vytvořil další několikanásobný držitel Ceny Alfréda Radoka David Drábek.

"Opera Válka s mloky byla zkomponována na objednávku Národního divadla již v roce 2005 a jsme rádi, že ji v současné době konečně můžeme na jevišti Státní opery přivést k životu. Po uvedení Čarokraje Marka Ivanoviće tak dílem Vladimíra Franze navazujeme na ideu přivést v každé sezoně jednu světovou premiéru", komentuje uvedení umělecký šéf Opery Národního divadla Rocc.

Libreto opery, jehož autorem je Rostislav Křivánek, se nikterak neblíží klasické dramatizaci. Jako základ dějové linky v něm posloužily pouhé dvě stránky ze závěru románu Karla Čapka, na nichž Poštovní úředník Fred Dalton rozesílá na všechny strany telegramy o noční obrovské přílivové vlně, která smetla půl města do moře, posílá prosby o pomoc a nakonec vždy připojí doušku s prosbou o vyřízení pozdravu své milé Minnie.

"Libreto je v podstatě rozvedením jedné jediné dramatické příhody naznačené v románu. Je to však příběh pevně zasazený do jeho celého kontextu. Výrazně posílen je pak motiv manipulace. V první řadě manipulace davu ochotného ve jménu plného břicha podpořit kohokoli a naopak udupat každého, kdo plné břicho ohrožuje", rozkrývá děj opery libretista Rostislav Křivánek.

Výrazným prvkem díla i inscenace samotné je jeho formální zpracování, které libreto do jisté míry předjímá. Do textu jsou včleněny paradoxní reklamní bloky, inscenace pracuje se sitkomovým smíchem, některé pasáže jsou stylizovány jako pokleslý muzikál, součástí je také vystoupení heavy metalové kapely. Tyto vstupy mají záměrně přerušovat jednotný proud opery a vytvářet nejen roli křivého zrcadla současnosti, ironického vpádu "zábavné kultury" do žánru opery a vytvoření kontrastu, ale mají i roli dramatického kontrapunktu s tragickým vyústěním děje.

"Užité prostředky poukazují na manipulaci s masou i společností a toto jsou sofistikované nástroje, které slouží k vymývání mozku. Proto jsem se jich nevzdal. V opeře jsou ukazovány jako nástroje narušení lidské koncentrace, lidského myšlení, které neustále vstupují vtíravě do života a myslí za vás", říká k pestrému použití žánrů autor Vladimír Franz.

Hudebního nastudování Války s mloky se ujal Marko Ivanović, který byl v minulé sezoně podepsán jako autor i dirigent pod další ze světových premiér, uváděných Národním divadlem, Čarokrajem.

"Soudobou hudbu mám rád. Asi především díky kombinaci obou mých profesí: dirigentské i skladatelské. A stejně tak rád pomáhám na svět novým dílům, i když teprve čas prokáže jejich životnost a kvalitu a je to tudíž práce leckdy nevděčná. Válka s mloky je dílo v mnoha ohledech pozoruhodné, ať už svou komplexností, žánrovou rozmanitostí či osobitou zvukovostí. Hudební nastudování takto hutné a v mnoha ohledech neobvyklé opery pak představovalo značnou výzvu nejen pro sólisty, ale i pro sbor, orchestr i pro mne samotného. Už proto bych jí do budoucna přál dlouhou a úspěšnou životní dráhu.", říká Ivanović. "Navíc se ukazuje, že použitý Čapkův námět získává v dnešní ultra-konzumní a zároveň krizové době zcela novou a původně nejspíš neplánovanou aktuálnost", dodává dirigent.

Scéna.cz, 7. 1. 2013

https://www.scena.cz/index.php?d=1&o=3&c=18283&r=6