Vladimír Franz: Má vlast

16.05.2018 13:32

Základem obsáhlé knihy, vydané počátkem května 2018 nakladatelstvím NOVELA BOHEMICA, je pečlivě sestavený soubor tematicky rozmanitých textů Vladimíra Franze, pocházejících zejména z posledních deseti let a vytvořených při různých příležitostech a pro různá média. Fejetony, úvahy, medailony, grotesky či básně v próze i verších a také několik rozhovorů a obsáhlý soupis dosavadního uměleckého díla. Součástí knihy je několik desítek reprodukcí autorových výtvarných děl akcentujících zejména jeho malířskou tvorbu v posledním desetiletí. 

Kniha byla poprvé veřejně prezentována v rámci 24. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy 2018.

 

Odkaz na web nakladatele: 

NOVELA BOHEMICA - Vladimír Franz: Má vlast

 

Knihu lze zakoupit například zde:

KOSMAS - Má vlast: Slovem a obrazem

LUXOR: Má vlast