Vladimír Franz v číslech aneb Trocha numerologie

08.01.2013 00:00

Kandidát na prezidenta ČR Vladimír Franz je profesor, hudební skladatel a výtvarník. Původně je sice doktor práv, ale právnickou praxi nikdy nevykonával. Výtvarný a hudební obor studoval souběžně s právnickou fakultou. Ale protože je studoval soukromě a neměl příslušné doklady o dosaženém vzdělání, působil kromě uměleckých profesí i jako dělník. Už z toho je zřejmé, že je to muž mnoha nadání. Navíc v povoláních, která si zvolil, je navýsost úspěšný. Narodil se 25. 5. 1959 v Praze.

Jeho datum narození je datum silného, vášnivého a velmi přemýšlivého muže s velkým smyslem pro odpovědnost. Je také nadprůměrně paličatý a když se pro něco rozhodne, nejede přes to vlak. O tom alespoň vypovídají tři pětky, které jsou součástí roviny odhodlání v jeho numerologické mřížce. Ta rovina odhodlání má atypický tvar 1-555-99.

Tři pětky vytváří tak vysokou hladinu mentální a emoční energie, že může být obtížné ji udržet pod kontrolou. Pokud jde o houževnatost, je pětka nepřekonatelná a má v sobě i nejvíc vytrvalosti. Při koncentraci tří pětek mohou tyto vlastnosti občas člověka zavést až za hranici únosnosti. Když se člověk nenaučí využívat energii pětek pozitivním způsobem, vede to k podrážděnosti, panovačnosti a agresivitě.

Dvě devítky jako součást roviny odhodlání zvyšují originalitu myšlení, mentální energii, analytické schopnosti a dávají člověku vysoké ideály. Myšlenková kázeň a relaxace jsou pro něj nezbytností, protože má sklon stát se otrokem svého myšlení, místo toho, aby je používal jako užitečný nástroj. Lidé se dvěma a více devítkami bývají velmi složité povahy, ve kterých je obtížné se vyznat. Na první pohled se většinou zdají klidní a vyrovnaní, ale přitom v sobě skrývají neuvěřitelné napětí. Jejich celoživotním cílem bývá hledání obecné hlubší pravdy o otázkách bytí, které jde ruku v ruce se sebezkoumáním a potřebou odpovědnosti i za věci, které se jich v podstatě netýkají. Protože devítka je i životním číslem Vladimíra Franze, je těžké posoudit, zda u něj vyhrává vášnivost a houževnatost tří pětek, nebo intelektuální pohled na svět a sklon víc přemýšlet než konat. Asi jak kdy. Posledním číslem v rovině je jedna jednička, která charakterizuje člověka se silnou a mlčenlivou povahou. Jeho silná stránka spočívá v tom, že za všech okolností zůstává sám sebou. Nenechá se nikým a ničím ovlivnit, jde si vytrvale svou cestou a dělá jen to, co sám uzná za vhodné. Určitě se však cítí zaskočen, když má sdělit cokoliv, co souvisí s jeho city. Někdy může jediná jednička potlačit všechna ostatní čísla v mřížce, ale na tři pětky a dvě devítky jí síla nestačí. Člověk s jedinou jedničkou se dokáže na všechno dívat jen z jediného hlediska a je pro něj těžké pochopit, jak vnímají, myslí a cítí druzí. Ovšem má-li podporu aspoň jedné dvojky, nemusí to být tak zlé.

Jedna dvojka reprezentuje jemnou a intuitivní stránku osobnosti Vladimíra Franze. Popravdě řečeno, nic moc na tu nálož energie pětek a devítek i individualismus jedničky, ale aspoň něco.

Region Krnovské noviny, 8. 1. 2013