Zářící noc

10.10.2013 12:32
Podněty 

Země-nebe. Tajemství. Mystika. Láska.... Dlouho jsem se obíral myšlenkou komponovat na texty sv. Jana z Kříže. Červen! Po dokončení opery se cítím vydaný a zcela vyprahlý. Impulsy? Calderónovo Znamení kříže a mystika horkých dní. Okamžik utkvění slunce v nejvyšším bodě nadhlavníku. Tedy: dvě odpoledne strávená v horkém písku na ostrově uprostřed Ohře. Slunovrat. Nechám hudbu plynout. Ať si dělá co chce. Osobní nátlak? Nejdu plavat, dokud nedopíšu stránku. Slunce mně krájí na kousíčky, bronzová rozžhavená pila, mžik hořících zvonů nad stodolou. Sním o zářící tmě hojivé noci.... 

Madrigal - zhudebněná poezie 

Cyklus nazvaný Zářící noc je tvořen šesti madrigaly tak, aby tvořily hudebně dramatický oblouk. Jednotlivé skladby jsou sdruženy do kontrastních dvojic. „Já o studnici vím" - „Tak vysoko je můj cíl", „Jednou za noci temné" - „Místo kam jdu neznámé je". „Pastýř je sám" - „Kam jsi se poděl milý". Závrať hloubky v kontrastu k cestě do výšin, láska se sváří s pochybností, samota hledání s happy-endem příchodu Ženicha. Hudebně závažnější liché skladby jsou odlehčovány zdůrazněnou písňovostí skladeb sudých. Celý cyklus pak je provázán mnohými tématickými idiomy: Tak např.: totožné motivické jádro je spojeno s texty „...je bez konce té studny hlubina...", „...místo kam jdu neznámé je. ..", „...zanechav mně tu abych plakala...", „...se stádem k horským výšinám..." Totožné jádro s rozdílným textem utváří násobení významových kontextů a zaručuje tak plynulou hudebně dramatickou gradaci celého cyklu. 

Hudební prostředky 

Skutečnost, že skladbu bude nutno nastudovat a nahrát v co nejkratší době mně vedla k maximální oproštěnosti v sazbě. Vědom si obecného úskalí sborových skladeb, tj. srozumitelnosti zpívaného slova, volil jsem čtyřhlas, což ovšem nemělo mít za následek zvukovou či barevnou chudobu skladby. Melodické linie jsou v uzlových bodech zalamovány, či vychylovány, tento postup nemá budit dojem strojenosti. Naopak, výsledek by měl působit přehledně a prostě, přestože skladba ukrývá mnohá melodická a harmonická úskalí... 

Co dodat? 

Věřím, že se cyklus Zářící noc dedikovaný brněnskému Ars Brunnensis Choru stane součástí koncertního repertoáru tohoto skvělého hudebního tělesa. 

Co já vím? 

Vždyť jsem to psal v horku, navíc bez zvukové kontroly, a hlavně... A hlavně jsem se těšil, až si půjdu zaplavat!

Vladimír Franz, text k premiéře stejnojmenného cyklu poezie sv. Jana od Kříže,

premiéra 18.prosince 2005 v Divadle v Dlouhé, r. Hana Burešová