Júdit & Tractatus Pacis

Júdit & Tractatus Pacis

Suita z hudby ke stejnojmennému scénickému oratoriu na text Rostislava Křivánka - kantáta pro smíšený sbor na úryvky textu návrhu mírové smlouvy Jiřího z Poděbrad a Apokalypsy

Toto album autoři věnují Danuši Duchoňové. Dano, díky.
 
Obsah/Content:
 
JÚDIT
 
  1. Předpoklady
  2. Deus misereatur nobis (Žalm 67)
  3. Vojsko přichází
  4. Okolo svatby
  5. Tanec a hlava
  6. Domini est terra (Žalm 24)
  7. Zaklínání davu
  8. Soud, Smrt
 
Hudba/Music: Vladimír Franz
Dramaturgie suity/Suitte adviser: Rostislav Křivánek 
Hlasy/Voices:
smíšený pěvecký sbor ARS BRUNENSIS CHORUS za řízení Romana Válka/
Ars Brunensis Chorus mixed choir conducted by Roman Valek 
 
sóla/solo voices:
Monika Matevová (alt/alto)
Tereza Merklová (soprán/soprano)
Nástroje/Instruments:
Vladimír Vodička (flétna/flute)*
Jaromír Jeřábek (alt, tenor a soprán saxofon/alto-, tenoro- and soprano-saxophon)*
Karel Plášil (baryton saxofon/baritone-saxophon)
Milan Tesař (trombón/trombone)*
Jan Štěpánek (dee-jerry-doo/didgeridoo)
Radek Němejc (bicí/drums)
Jiří Trávníček (zvony/bells)
Jan Kotulán (housle/violin)
Marek Čermák (varhany/organ)
Marta Wierzgoniová (varhany/organ)
Vladimír Franz (varhany/organ)
Michal Vilím (registrace varhan)
(*člen Filharmonie Bohuslava Martinů, Zlín/
member of Bohuslav Martinu Philharmony, city of Zlin)
 
TRACTATUS PACIS
 
Komorní kantáta Tractatus Pacis vznikla na jaře r.1997. Její bezprostřední vznik byl inspirován svrchovaným interpretačním uměním brněnského Ars Brunensis Choru. Textovým podkladem se stal Návrh mírové smlouvy Jiřího z Poděbrad, ke kterému je přiložen citát z Apokalypsy.
Strukturální řešení skladby odpovídá členění textu smlouvy.
Tractatus Pacis se otevírá nadpisem na jednom tónu, jde o vymezení rámce a zároveň ironizaci dnešních kompozičních postupů, kdy většina skladeb začíná opakovaným či drženým jedním tónem. Dále je zde několikrát zdůrazněno slovo "křesťanství".
V preambuli se objevuje pětitónový zárodek, z něhož se odvíjí veškerá tematika skladby; sestupným glisandem pak tato část končí.
První článek smlouvy je zhudebněn hybně a má funkci jakéhosi scherza, které se propadá do narůstajícího jednohlasu článku druhého. Na konci tohoto - druhého - oddílu je poprvé anoncován zásah "odjinud", citát z Apokalypsy.
Zhudebnění článku třetího je jednou gradací, na jejímž vrcholu zazní nadpis a poté je formou rozpočítadla v rytmu cvalu proveden citát z Apokalypsy.
Závěrečný doslov začíná připomenutím slov o "zlaté zemi" a po hořkém smíchu přichází prosba "smiluj se nad námi".
Poselství kantáty Tractatus Pacis je adresováno živým myslícím a cítícím lidem a zní asi takto:
Je dobře, že žijeme v době, kdy vznikají snahy o porozumění a mezinárodní vzájemnost. Nebude-li však brán zřetel na člověka a zejména růst jeho individuálně duchovního rozměru, pak doba zůstane vnitřně nenaplněna a usvědčí z prázdnoty mnohé veřejné snažení, byť sebelépe myšlené.
V.Franz
 
Hudba/Music: Vladimír Franz
Hlasy/Voices: smíšený pěvecký sbor ARS BRUNENSIS CHORUS za řízení Romana Válka/ARS BRUNENSIS CHORUS mixed choir conducted by Roman Valek
 
Nahráno v únoru 1999 ve studiu "V" Ivo Viktorina ve Zlíně
Zvuková režie: Jiří Matzner
Mastering: dr.Aleš Dvořák ve studiu Galaxia
Vydala agentura Křik ve spolupráci s Městským divadlem Zlín