Kamenný most

Kamenný most

Suita - hudební komentář ke stejnojmennému filmu Tomáše Vorla

 

Praha. Město milenců i telurický bod. Ohlasy nočních kroků mezi tepanými mřížemi. Listopadoví poutníci a vlhkost dlažby. Město padajících vlaštovek. A Máchy. I Golema. Středobod provinční i rostoucí. Nemilosrdně sevřený mrznoucí krustou sídlišť, do nichž se z ustavičného nebe neustále sypou rokokové třiceticentimetrové loutky. Město dětských zázraků v přiléhání šípkových a trnkových kaňonů. Místo mizení, křížení i trvání. Město bipól. 

 

Ikonografický rozbor suity: 

Tato suita, s hudbou k filmu související zcela volně, je neradostnou výpovědí o bloudění člověka na pozadí labyrintu Prahy. Záměrně použité archetypální postupy, ať mimoevropské, či katolicky barokní, nejsou ničím jiným, než záchytnými, leč stále se ulamujícími háčky. 

Prolog

Parodie obsahu (Píseň o muchomůrkách) a po něm vpadne základní téma, z něhož se vše odvozuje.

1. O Kristu, noci a drogách

Stánkaři a bezdomovci křičí, čas je odměřován; ozve se zpráva o ukřižování i s jeho následky (staroslověnsky: "mučen a pogreben byst"). Kristus řve z kříže, je sečteno a nastává noc.

Po klidné hladině noci plují dětské hlásky jako leknínové listy. Objeví se skřítek, zlý i dobrý zároveň; nastává pokušení až k sebevraždě.

Chladně a majestátně zní téma - tentokráte droga. Hlas vábí, vše se rozostřuje a opalizuje na stále menším fyzickém základu, až dospěje k mrtvé fanfáře tématu - vnitřek je spotřebován, svět se úží na tenkou a vzdálenou jednolinku hospodské banality.

2. O lešení a atelierech (fuga - scherzo AÁBAC)

Lešení - cesta vzhůru, ateliery - místa kupení energie. A - informace, Á - informace o pohybu, B - kupení hmoty a energie až k řevu z nevstřebání, A - repríza - ventil a rozhýbání nakupené hmoty, C - nastupují varhany - Kristus - zahuštění a majestátní připomenutí hierarchie, historické identity a bázně "Rex tremende majestatis".

3. O souloži, smrti a andílcích

Střídání teplé a studené sprchy. Sólové cello zastupuje lásku; vpadne svět andílků, malých bezcitných bestií, kolem člověka se kupí mrazivé poslední soudy. Flétna přinese smrt. Lká se smutně, jakož i sentimentálně; opět flétna a ostrý střih. Bylo - nebylo. Smrt je přeměněna ve vítězství.

4. O parníku a jeptišce

Podnikatelé se na svém slizkém parníkovém plese vlní jako papíroví hadi. Ozve se hlas volajícího a přenese nás do mystického pasvěta. "Vše, co podnikne, se zdaří" versus "mučen a pohřben jest".

Jeptiška vzývá - jedná se o sexuální akt a namísto stigmat spustí se s Kristovy rány v boku krev. Zázrak?

5. Šamani, vítězství a epilog

Akord změny je spojen s motivem "bylo - nebylo". Lámání chleba. Zaklínání nestačí. Shůry zní hlavní téma v xylofonu mrtvě a vzdáleně. Řev z nevstřebání se ztrácí v akordu změny. Nastupuje cesta rozdýchání bez drog. Zpívá kos a otevírá se nebe. Hlavní téma zní jako naplnění, hlas vábení se pojí k hlasu Krista, jelikož však cesta je silnější než téma, jedná se o epilog. Žádné vítězství, jsme opět na začátku.

Skladba je monotematicky vystavěna jakožto Téma s variacemi.

V.Franz

 
Obsah/Content:
  1. Prolog (Píseň o muchomůrkách); Hlavní téma (AUDIO - skladba 1 a 2)
  2. O Kristu, noci a drogách (AUDIO - skladba 1 a 2)
  3. O lešení a atelierech (AUDIO)
  4. O souloži, smrti a andílcích (AUDIO)
  5. O parníku a jeptišce (AUDIO)
  6. O šamanech a vítězství; Epilog (Hlavní téma) (AUDIO)
 
Hudba/Music: Vladimír Franz
Texty/Lyrics: Jiří Kosek
 
Hlasy/Voices:
David Koller (Kristus)
Lenka Dusilová (Hlas mostu)
Veronika Pospíšilová (Jeptiška)
Zuzana Dumková, Jakub Juda (Hlasy volající)
Naďa Šafratová (Hlas kosmický)
Dětský pěvecký sbor 11.ZŠ v Malenovicích pod vedením Dr.Zdeny Šiškové
Pěvecký sbor "Antonín Dvořák", Zlín
 
Nástroje/Instruments:
Radek Němejc (bicí/drums)
Viktor Kozánek (violoncello)
Pavel Skopal (trubka/trumpet)
Milan Tesař (pozoun/trombone)
Milan Kubát (lesní roh/French horn)
Jitka Bližňáková (anglický roh/English horn)
Vladimír Vodička (flétna, pikola/flute, piccolo)
Vladimír Václavek (baskytara/bass guitar)
Jiří Trávníček (xylofon/xylophone)
Bohdana Petrů (cimbál/dulcimer)
Milan Holomek (akordeon/accordion)
Eric Young (shakuhachi)
Jan Štěpánek (didgeridoo)
Vladimír Franz (varhany, klavír/organ, piano)
 
Nahráno ve studiu "V" Ivo Viktorina ve Zlíně a ve studiu ČT v Praze.
Zvuková režie: Jiří Matzner a Petr Šimák