Kruhy do ledu (Marketa Lazarová)

Kruhy do ledu (Marketa Lazarová)

Suita - kantáta z hudby k inscenaci Národního divadla v Praze

 
Tato nahrávka je věnována Romanu Válkovi, Petru Kurkovi a Vladimíru Hulcovi 
 
Kruh do ledu křídou nakreslený:
Na zmrzlém rašeliništi, kde mizí bílá kozička
Na vypuštěném rybníce, kde propadne se klenba a najevo vyjdou pstruzi, úděsně formovaní vodou z uranové skládky.
Na splavu, kde za nohu uvízl pes
Na skle ložnic, do nichž po celou noc ťukaly žluté ptačí hlavy
Na utkvění rozžhavených zvonů nad stodolou, až trne lidem v kříži
Na koberci, kde kdosi uhořel
Na horkém lednovém větru, vymetajícím směs mrtvých ze zahrad
 
Kruh kreslený, sekaný, vytátý, vymodlený i vykřičený jako písně o samotách
Do zmrzlé vody, vonící orbou a po motýlech
Vody zrcadlící nebe
Na něž nelze kreslit křídou...
Na to nebe, co samým uzrcadlením se ztuhlo
 
Vladimír Franz, červen 2002
 
 
Když jsem byl Vladimírem požádán, abych mu navrhl nějaký kontrapunktický text k rodícím se závratným melodiím a krutému temporytmu jeho nesmlouvavé můzy, jež obnažila rysy "jeho" Markéty jako posmrtnou masku krásné mladé dívky, zvolil jsem záměrně postavu Filosofa, jehož život opsal podobné kruhy výjimečného životního dramatu - grandiózní postavu evropského myšlení Friedricha Nietzscheho. Jeho básnická a filosofická kniha "Also sprach Zarathustra", horečná vize duchovního putování člověka, jenž v sobě dokáže odhalit tajné vnitřní síly a ony ctnosti osmaělého barbara, mi umožnily vybrat jednotlivé pasáže o lásce, přátelství, věrnosti a o úzkostném vztahu k Bohu a utvořit z nich v původní, novém překladu příběh osamocení a zoufalého toužení po lásce a přesahu. Jako hlavní motiv se nakonec samo ozvalo ono bytostné rozpočítávání osudové situace člověka v původní dimenzi jeho životního dramatu - tedy každého z nás:
 
Jedna! Dva! Tři! Čtyři! Pět!
Ach, člověče! Buď na pozoru!
Svět je hluboký!
Svět je mrtev!
 
Petr Kurka, červen 2002
 
Obsah/Content:
  1. Zpráva o christianizaci
  2. Čechy
  3. Leden
  4. Bloudící pod hvězdami
  5. Místa a lidé
  6. Prosby
  7. Poprava
  8. Údery na bránu
 
Hudba/Music: Vladimír Franz
 
Nahrávka/Voices&Instruments:
ARS BRUNENSIS CHORUS mixed choir
dirigent/conductor Roman Válek
sbormistr/chorus-master Dan Kalousek
sólisté/solo voices: Naďa Hrdinová, Markéta Pleská a Josef Škarka
chlapecká sóla/boys´solo voices: Jan Jiráček, Lukáš Sádovský a Dan Šípek (členové Českého chlapeckého sboru Boni Pueri/members of the Czech boys choir Boni Pueri)
ženský hlas/woman´s voice: Martina Válková
bicí/drums: Radek Němejc
 
Hudba vznikla k inscenaci režiséra Jana Antonína Pitínského, která měla premiéru v Národním divadle 14. března 2002.
 
Hudební režie: Petr Řezníček
Dramaturgie libreta: Petr Kurka
Dramaturgie suity: Rostislav Křivánek
Mastering: Zbyněk Perla
Vydal KŘIK ve spolupráci s Národním divadlem
 
Obraz na titulní straně bookletu: Vladimír Franz: Pták vmrzlý do ledu, 1993