Články

Náhražky důstojnosti aneb Ceny plyšové inteligence

25.01.2011 00:00
"Lidé často po pokladech touží, všichni chtějí jako páni žít...," zpívá se v jedné mé písni. A nejen po pokladech, ano, i po obecném společenském uznání, po titulech a oceněních. Prach jsi, člověče, bez nálepky neznamenáš zhola nic. Propast odcizení mezi institucí a lidmi se šklebí čím dál tím víc....

Kunsthistorie – lokální kamaráčoft anebo rozkvetlá louka?

18.01.2011 00:00
Onehdy jsem v knihkupectví zahlédl bleděmodrou publikaci s názvem Česká malba 80. a 90. let. Přiznám se, že ve mně nejdřív trochu hrklo, uvědomiv si, že kniha není nijak zvlášť silná, jak by tomu klidně mohlo být při větším časovém odstupu, nikoli však při prvním souhrnnějším zhodnocení...

O ztraceném eseji takřka škrétovském – 1. díl

15.01.2011 00:00
Nejdřív bečky se soleným masem, sudy s vodou, cibule a taky suchary, část jich zplesniví, druhou polovinu sežerou nejspíš krysy nebo se rozmáčí, nalodění v Santa Cruz se protáhlo, konečně, hurá a průliv mezi Tenerife a Canarií. Poté, co lodě změnily kurs o devadesát stupňů a bezmála čtyřkilometrový...

Kratochvilná hra

04.01.2011 00:00
Občas si říkám, jak by asi národní buditelé, kdyby žili dnes, vytvářeli český heroický mýtus. S jakými prostředky by pracovali, jaké reálie by použili a k jakému vyznění svých cyklů by asi došli.  Národní divadlo bohudík stojí, o novém se neuvažuje, také české hudbě její Starý zákon - tj....

Slovo o dekadenci

29.12.2010 00:00
Ve vánočním čase vyhlížíme Ježíška a bavíme se jeho trampotami spojenými s doručováním dárků. Účtujeme, rok se uzavírá, ztěžklí přejídáním. A už tu máme Silvestr s křečí veselosti, pár utrženými prsty od petard, bublinkami na bolení hlavy a vánočními stromečky zapálenými a hozenými zhurta po...

O jednom kritikově plácnutí do vody - Několik poznámek k článku Jana Fily

22.12.2010 13:35
Několik poznámek k článku Jana Fily Máchovský večer v České filharmonii  Kdysi, asi tak na počátku osmdesátých let, jsem se ocitl v Rusku. Na programu bylo mimo jiné i setkání s hudebními vědci a já, ač mladíček, věděl jsem, že existuje jakýsi skladatel Alfréd Schnittke, a tak jsem se na něho...

Nebuďte bezdomovci na místě určeném k drancování

13.12.2010 00:00
Umění a kultura jsou fenoménem nadstavbovým, superlativním. Jde o obor lidské činnosti, který většinou není nezbytný (oproti jídlu, například) k fyzickému přežití. Slouží však k lidskému vymezení se k věcem či jevům neměřitelným a nepočitatelným, jako jsou například různé formy přesahu, ať už se...

Virtualita, davová psychóza a mrtvý luh

07.12.2010 00:00
Pokusme se definovat některé rysy společné kritice výtvarné, divadelní a hudební. Prvním znakem je pohodlnost daná jednak osobní leností, jednak obavou jít s vlastní kůží na trh. Dalším rysem je stádnost a její těžkopádný rozjezd i setrvačnost. Dále pak omezenost maskovaná ironickým nadhledem a...

Kam kráčí dramaturgie opery Národního divadla

01.12.2010 00:00
Kvadratura kruhu. Slepenec opery, činohry a baletu. Divadlo? Muzeum? Pantheon? Náplast na nedostatek sebevědomí? Náhražka uťápnuté české politiky té doby? Dovršení jednoho z úhelných snů národního obrození? Ano, jistě, a ještě mnohé další. Tím vším je Národní divadlo (ND) v Praze. Pro jeho dnešní...
<< 1 | 2