Příležitostné texty; výběr (1991 - )

V srdci Evropy - Cykly; text k výstavě v Galerii Mariánská, červenec 2019

Kolíne, Kolíne aneb odkaz prvního hitaře; Lidové noviny, duben 2012

Duše - Člověk - Hovna - Soudobost v umění aneb Kdo nemá uvnitř, ať jinde nehledá; Divadelní noviny č. 21/2011

Den na vsi aneb Österreich; Divadelní noviny č. 21/2011

Tajná kniha; Divadelní noviny, říjen 2011

Zamyšlení brucknerovské; Divadelní noviny, září 2011

Krajina uložená v trezoru: Dobrodružství i kříž moravského výtvarníka Jiřího Salajky; Česká pozice.cz, červenec 2011

Klopotně ohřívaný operní kaštan; Česká pozice.cz, březen 2011

Věnujme českou hymnu Norům; Reflex, leden 2010

Kocour volá o pomoc; Reflex, prosinec 2009

Téma s variacemi na některé otázky, které přináší tvorba Jaroslava Hovadíka; katalog k výstavě jmenovaného v Krajské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, duben 2009

Jak já to vidím; Divadelní noviny, leden 2007

Co zatajíš a sevřeš; Divadelní noviny, únor 2006

Haně Burešové; Divadelní noviny, listopad 2005

Zářící noc; text k premiéře stejnojmenného cyklu poezie sv. Jana od Kříže (premiéra 18.prosinve 2005 v Divadle v Dlouhé, r. Hana Burešová)

Dotýkání křížem krážem: Klatovsko; PARS PRO TOTO 6/2005 (časopis pro výtvarné umění Plzeňského kraje)

Vladimír Franz píše Janu Jakubu Rybovi; Divadelní noviny, leden 2002

Chodec zmrzlým lesem; Divadelní noviny č.5/2001

Úvodní text katalogu Tomáše Měšťánka ("K dílu malíře T.M."), září 2000

Nedoceněný malíř Andrej Bělocvětov, 8. 10. 1998

Praha očima: malíře a skladatele Vladimíra Franze; Mladá fronta DNES, 4.10.1997

 Úvodní text katalogu G.Svobodové ("Kořeny"), Lichtenštejnský palác 1997 

Úvodní text katalogu výstav G.Svobodové v Brně a Hodoníně (1994-96)

Úvodní text katalogu A.Bělocvětova ("Pomník vůle a úzkosti"), prosinec 1996

Zmarněná šance - Radůz a Mahulena v ND, Český deník, 10.12.1993

Několik poznámek na okraj díla A.Bělocvětova, Labyrint č.8/1993

Úvodní text katalogu "A.Bělocvětov - Obrazy", Galerie bratří Čapků 1992

Úvodní text katalogu "Akvarely", Most, Městské divadlo 1992

Škrabáním, řezáním..., Post č.2/1992

Stojím u zelené zdi..., katalog "Přípravné období", Praha ÚLUV 1991

Jednotlivé texty

Věnujme českou hymnu Norům

10.10.2013 12:42
Vladimír Franz: "Mám problém se státními symboly!" Snad každý stát má své identifikační symboly Znak, vlajku, prezidentskou standartu a hymnu. Lidé je berou jako samozřejmé znaky suverenity, aniž si kladou otázku po jejich vnitřním ustrojení či smyslu.  Lev, staré heraldické zvíře, král, věrné...

Jak já to vidím

10.10.2013 12:40
Komorní orchestr Berg – Sedm slov Vzhledem k tomu, že kompozici Sofie Gubaiduliny znám z interpretace renomovaných zahraničních souborů, byl jsem nesmírně příjemně překvapen úrovní pražského provedení. Je to skladba pro bajan, cello a smyčcový orchestr, která rozhodně nepoužívá jednoduchý jazyk,...

Téma s variacemi na některé otázky, které přináší tvorba Jaroslava Hovadíka

10.10.2013 12:37
(Původní text Vladimíra Franze k výstavě Jaroslava Hovadíka v Krajské galerii výtvarného umění v Litoměřicích; v katalogu byla otištěna jen druhá část.) I Plankt Doma není nikdo prorokem. Mistr tajně slavný. Hovadík, ten dělal ty informelové plastiky v 60. letech, a on má teď něco nového? Ale...

Co zatajíš a sevřeš

10.10.2013 12:36
V povídce Reelní podnik Jaroslav Hašek objevil, že se nejvíce vyplatí neukazovat NIC. Ostatně i náboženství, která disponují nezobrazitelným bohem, prokázala dějinně silnější kontinuitu nežli ta jiná. Podobně je to s náboženstvím současné společnosti – televizními soutěžemi.  Ty tam jsou doby,...

Haně Burešové

10.10.2013 12:34
Řekl by velký básník: "Lvice, na předních tlapách hlavou zrající." Je Rolls-Roycem české divadelní režie, množinou vyvzdorovaného luxusního klidu, nárůstem samozřejmé hlubiny bezpečí. Podobně jako les.  Jsou lesy různé. Řídké lužní, borovo-březové, kde trčí vyjevené bedly jak o pouti. A někdy...

Zářící noc

10.10.2013 12:32
Podněty  Země-nebe. Tajemství. Mystika. Láska.... Dlouho jsem se obíral myšlenkou komponovat na texty sv. Jana z Kříže. Červen! Po dokončení opery se cítím vydaný a zcela vyprahlý. Impulsy? Calderónovo Znamení kříže a mystika horkých dní. Okamžik utkvění slunce v nejvyšším bodě nadhlavníku....

Dotýkání křížem krážem: Klatovsko

10.10.2013 12:30
ože. Odkud spadla, kdo ji přinesl? A co je na ní tak pěkného, existuje-li vůbec?  Ticho polednic, ticho rozžhaveného kotouče bronzu, ticho utkvění v nadhlavníku. Jsou tři - roky. Bzučení kovu nad polem. A tenounký hasičský signál v dálce, zvuk dvojitého křížku na kostelní věži, znění zvuku...

Vladimír Franz píše Janu Jakubu Rybovi

10.10.2013 12:28
Bývají zimy kruté. Přemrzlý sníh trčí kolmo. Hvězdy jak jehly a šipky míří k severu. Pastýři, nedbajíce žen, obcují se stádem. Náhle světlo. Záře na jihovýchodě, zář. Krávy se zvednou, líně se loudají. Jasnost nad Betlémem. A pastýři? Jakube Jene Rybo. Buď pozdraven. A nebyla noc. Jiskrná, plná...

Chodec zmrzlým lesem

10.10.2013 09:42
Vše vyřezáno v šedi. Bílá s propastmi větví, závrať zelená a zase šedá. Bochánky trčí do nebe jako noty a je tu křídlo smrku. Křídlo černého dravce v žilobití studen do nebe. Tvrdých studní v mlčení větviček, v míře renesančních mříží, za tichého hukotu barokní rotace. Ve skřípění jasanů i kaštanů...

Praha očima malíře a skladatele Vladimíra Franze

10.10.2013 09:38
Vrůstá do polí a kaňonů, neboť ve slupkách, podobně jako u cibule či pařezů, je paměť města a řídký odstředivý sídlištní obzor vytváří ulitu našemu časoprostoru. Kdysi, v dobách prostších, četné skořápky tvořící Barrandien vyzdvihly plošinu. Odtud, z jejího okraje, mytické feministky hrozily...
<< 1 | 2 | 3 >>