Rex tremendae majestatis

21.09.2023 10:59

RECENZE: Lamento: večer plný melancholie a nářků

 

Závěr postní doby ústí do pašijového týdne s připomínkou Kristova utrpení, jehož motiv byl také hlavní dramaturgickou myšlenkou koncertu Ensemble Opera Diversa s názvem Lamento. Středeční večer 29. března patřil dílům věnujícím se lamentacím českých a britských skladatelů. Příhodně si těleso pro tento koncert zvolilo prostor barokního sálu Konventu Milosrdných bratří, který postní atmosféru umocňoval.

(...)

Jediná světová premiéra večera náležela českému skladateli, malíři a básníkovi Vladimíru Franzovi (*1959). Ve své skladbě Rex Tremendae majestatis pro smyčcový orchestr a zvukovou stopu se zabývá otázkami Posledního soudu. Apokryf se tematicky dotýká otázek a samotného Boha, je postavený na principu vyvažování hudebních segmentů. Filozofickým úvahám, skrývajícím se v této kompozici, dodává širší, duchovní rozměr užití zvukové stopy, která citlivě i vkusně narušuje a zároveň doplňuje smyčcový orchestr. Velmi nápaditá práce s hlasem ve zvukové nahrávce působila démonicky a naturalistickým pojetím posluchači připodobňovala již zmíněný Poslední soud. Pekelně také zněly kontrabasy, výborně barevně využité v kompozici. Zvláště povedená byla fuga v pizzicatu, v níž interpreti důmyslně vystavěli témata ve svých partech. Precizní nastudování smyčcového orchestru, naprosté pochopení skladatelovy myšlenky a hudebního záměru zanechalo silnou emoci.

(...)

Melancholie, nářky, niterné výpovědi, které prostupovaly celým večerem, působily nejen intimně a filozoficky, ale (paradoxně) především meditativně díky promyšlené dramaturgii. Smyčcový orchestr pod vedením Gabriely Tardonové ve své souhře fungoval naprosto přirozeně. Dýchal, frázím dodával plasticitu, dynamiku i tvář. Zároveň však neupozaďoval oba sólisty, jimž naopak byl pevnou oporou a hodnotným partnerem.

 
web Brno město hudby, Tereza Opálková, 30. 3. 2023
 
 

RECENZE: Výroční Lamento souboru Opera Diversa

 

Ačkoliv si brněnský orchestr Ensemble Opera Diversa připomněl středečním koncertem (29. března) v sále Konventu Milosrdných bratří 20. výročí svého „oficiálního“ působení, hlavní téma večera Lamento souznělo s blížícím se pašijovým týdnem. V rámci předvelikonočních „nářků“ zazněly hned dvě premiéry – první české provedení skladby Tuireadh pro klarinet a smyčce skotského skladatele Jamese MacMillana a světová premiéra (za přítomnosti skladatele) Rex tremendae majestatis pro smyčce a zvukovou stopu Vladimíra Franze, který dílo zkomponoval přímo pro Ensemble Opera Diversa. Orchestr vedla dirigentka souboru Gabriela Tardonová. Jako sólisté vystoupili Milan Paľa (tentokrát na violu) a klarinetista Jiří Mráz.

(...)

Premiérovým dílem večera se stalo Rex tremendae majestatis s podtitulem Zpráva o stavu světa – apokryf pro smyčce a zvukovou stopu Vladimíra Franze. Nejedná se o první spolupráci skladatele se souborem Ensemble Opera Diversa – roku 2017 uvedl orchestr Franzovo Pražské divertimento v rámci koncertu Nová hudba pro smyčce. Středobodem Franzova nového díla je motiv Posledního soudu, který skladatel zkoumá z různých úhlů – objevují se zde jak motivy čiré hrůzy, tak i hlubokého pokání a katarze. Franz je výtečný hudební vypravěč a jeho hudební materiál vždy účelně slouží skladatelovu sdělení – i díky tomu je kompoziční jazyk Rex tremendae majestatis syntézou sui generis a obrací se (především v momentech klidu) k tradičnějším postupům, zatímco v „divočejších“ částech sahá k výrazně expresivnějším prostředkům, mj. k nahrávce nesouvislých skřeků, které se z ničeho nic objeví v exponované části díla. Tardonová měla nelehký úkol zprostředkovat tyto často protichůdné emoce interpretům, čemuž dostála s naprostou přesvědčivostí bezchybným nakládáním s dynamikou a vyhrocenými gradačními oblouky.

(...)

První letošní koncert souboru Ensemble Opera Diversa se vydařil prakticky v každém ohledu – vyvážená dramaturgie se pojila s poutavým a účelným nastudováním dirigentky Gabriely Tardonové i s technicky a emočně bezchybnou interpretací orchestru i sólistů. Nezbývá než pogratulovat tělesu ke kulatému výročí, popřát mu dalších úspěchů a směle vkročit do pašijového týdne.

 
Harmonie, Lukáš Pavlica, 3. 4. 2023