Plné texty

VIDEO: TEDxBrno 2011 - Vladimír Franz - Soustavně upadající víra ve vzdělanost

14.12.2011 11:22
VIDEO

Hudební dramaturgie (profesorská přednáška)

15.02.2004 00:00
(Vladimír Franz byl jmenován profesorem AMU pro obor "dramatická umění – dramaturgie činoherního divadla" dne 5. října 2004 ve Velké aule Karolina, a to ke dni 15. října 2004. V rámci slavnostní ceremoniálu přednesl svoji variaci pro varhany.)   I. ÚVOD Vážení přátelé,  hudba je...

Hérakles - scénické oratorium

16.06.2003 00:00
(předneseno v rámci programu OISTAT Scenofest Sound na Pražském Qadriennale dne 16.června 2003)   Součástí přednášky byly i hudební ukázky; tyto zde nejsou k dispozici.   Vážení přátelé,  na podzim loňského roku jsem řešil otázku, jakou formou "pracovně" oslavit svoji...

Cesta scénické hudby od sémantického znaku k dramatické postavě: Scénická hudba jako simultánní dramaturgie

15.06.2002 00:00
(předneseno dne 15.6.2002 v londýnské Central School of Speech and Drama v rámci setkání pracovní skupiny Zvukového designu sdružení OISTAT)   Poznámka: Součástí přednášky byly i hudební ukázky; tyto zde nejsou k dispozici.   Hudba je jednou z podstatných složek divadelní...

Scénická hudba jako dramatická postava

15.04.2000 00:00
(duben 2000, konference USITT v Denveru, USA; plný text této přednášky byl přetištěn v časopise Theatre Design & Technology, léto 2000)   Poznámka: Součástí přednášky byly i hudební ukázky; tyto zde nejsou k dispozici.   Vážení přátelé, dámy a pánové. Především mi dovolte,...

O hudbě scénické

15.05.1998 00:00
  Poznámka: Součástí originálního materiálu jsou i ukázky notového záznamu, které zde absentují.   ÚVOD Hudba byla vždy jednou z nejpodstatnějších mimoslovních složek komunikace. Vyplývá to především z jejího abstraktního charakteru, apelujícího na podvědomí. Rytmicko - tembrově -...

Scénická hudba jako dramatický útvar (Docentská přednáška-úvod)

15.05.1998 00:00
(Na konci roku 1998 byl Vladimír Franz jmenován docentem AMU - obor dramaturgie se zaměřením na scénickou hudbu - za habilitační práci O hudbě scénické a za uměleckou činnost.)    Každý tvůrce je vlastně pouhým zprostředkovatelem. Ač stále v pohybu, ustavičně je protékán a protínán...

Projev předsedy Akademického senátu AMU na slavnostním zasedání akademické obce k 50.výročí založení AMU (2. 10. 1996)

02.10.1996 00:00
Vážení přátelé,  Carl Gustav Jung kdesi píše, že středověky člověk stavěl víru ve svůj smysl vertikálně v touze po doteku tajemství vyšší autority. Stavba, právě v době středověku, měla velmi úzky půdorys a díky této vlastnosti bylo nutno onu vysokou věž středověkého myšlení opustit, pobořit...