Opery, symfonie a další díla

 

Opery, symfonie a další díla

Rex tremendae majestatis

21.09.2023 10:59
RECENZE: Lamento: večer plný melancholie a nářků   Závěr postní doby ústí do pašijového týdne s připomínkou Kristova utrpení, jehož motiv byl také hlavní dramaturgickou myšlenkou koncertu Ensemble Opera Diversa s názvem Lamento. Středeční večer 29. března patřil dílům věnujícím se lamentacím...

Pražské divertimento

07.02.2016 07:02
    Popud ke vzniku Pražského divertimenta vzešel od Pražského komorního orchestru. Skladba, neopomínající aspekty muzikantské hravosti, je založena na konfrontačně-evolučním principu. Tento princip umožňuje nejenom analýzu výchozích slohotvorných prvků či znaků – v jejich...

Morava (hudební báseň)

12.07.2014 06:31
Morava vznikla na popud Znojemského hudebního festivalu. Vlastně se jedná o druhý pokus. Původně mělo jít o symfonii (existuje torzo první věty) leč práce z profánně organizačních důvodů uvízla… Po několika letech jsem se rozhodl pro sevřenější tvar symfonické básně. Téma řeky existuje v hudbě déle...

Válka s mloky (opera)

15.10.2013 22:09
Opera o dvou dějstvích na libreto Rostislava Křivánka s využitím motivů a postav ze stejnojmenného románu Karla Čapka   Opera byla ve světové premiéře uvedena v rámci festivalu Opera 2013 dne 10. ledna 2013 ve Státní opeře v Praze.    Román Karla Čapka Válka s mloky je dílem na...

Zlatovláska (balet)

15.10.2013 22:01
Balet na námět stejnojmenné pohádky K. J. Erbena   Úvodní slovo  Onehdy mi přešla přes cestu laň. A za ní druhá. A třetí - celé stádo. Zázrak se udál nakonec. Stádo vedl bílý jelen.  Přeložit pohádku do hudby, znamená potkat bílého jelena. Kdysi jsem se zařekl, že nebudu dělat...

Písně o Samotách (1. symfonie)

15.10.2013 21:59
Symfonie pro baryton, dětský hlas, sólo vypravěče, dětský a smíšený sbor, varhany a velký orchestr na texty Friedricha Nietzcheho, Georga Trakla, Bertolda Brechta a Karla Tomana Výběr textů a překlad: Petr Kurka   Obsah:   1. věta: O samotách v prostoru a čase 2. věta: O lásce...

Údolí suchých kostí (opera-oratorium)

15.10.2013 21:53
  Opera-oratorium na starozákonní námět   Z podnětu dirigenta Dana Kalouska vytvořil, speciálně k příležitosti oslav 30. výročí založení pěveckého sboru Ars Brunensis Chorus, přední český hudební skladatel Vladimír Franz společně s libretistou Rostislavem Křivánkem jedinečnou...

Ludus Danielis - oratorium (1998-89), opera (1999-2000)

15.10.2013 21:49
Ludus Danielis vychází v libretu ze středověkého hudebního dramatu z kláštera v Beauvais (12.-13. století) a je zpracováním motivů z Knihy Danielovy Starého zákona. Dílo vznikalo ještě v době totalitního režimu, kdy bylo zcela nemyslitelné uvést veřejně dílo s náboženskou tematikou a vyzněním tak...