Faust

Faust

Suita z hudby k stejnojmenné inscenaci Z.Srby

 

Země i nebe. Člověk a Bůh. Bůh nebo ďábel? Zatracení či spása? Polarity. Totéž? Nebo vymezení cesty mezi? Věčné otázky. Ponechme je filosofům. Hudba vyplňuje prostor, stanovuje citový stav. Nutno odečítat - zde je režisér, herec, korpus inscenace, máme rituál, zkrátka divadlo - musím. Snažil jsem se myslet i na dvorního radu. Co nevidět se přes papír natáhnou zvědavé stíny hradů na skalách, básníci počnou trpět. On však pro sebe i pro hraběte Šternberka sbírá přírodniny, naslouchá hukotu hornin, studuje samu pěknost podstaty a ve mlýnech mezi Chebem a Žatcem není děvečky, která by jej nepoznala. Pověsti se vyprávějí, jsou pohádky, máme mýtus a taky se mlčí. Padají hvězdy a seno voní. Tuto suitu věnuji režiséru Zbyňku Srbovi, celému souboru a básníku Rostislavu Křivánkovi, protože víme proč.

V.F.

 
Obsah/Content:
 
 1. Skromná introdukce
 2. Lidé Andělé Archandělé
 3. Velikonoční chóry
 4. Koruny a kořeny
 5. Pozdrav z odvrácené strany
 6. Pudl nastupuje
 7. Lesy Světýlka ze statků a vinice Let
 8. Venkovani
 9. Píseň o kryse
 10. O vši
 11. Pro vodu
 12. Píseň u kolovrátku
 13. Král thulský
 14. Co lze slyšeti při modlitbě
 15. Zahrada
 16. Stařena a vítr
 17. Valpuržina noc
 18. Dvojí varování
 19. Svědomí Markétčino
 20. Země Nebe
 
Hudba/music: Vladimír Franz
Dramaturgie suity/Suitte adviser: Rostislav Křivánek 
 
Hlasy/Voices:
smíšený pěvecký sbor ARS BRUNENSIS CHORUS za řízení Romana Válka/
Ars Brunensis Chorus mixed choir conducted by Roman Valek
Zuzana Slavíková (Markétka/Margaritte)
Martin Havelka (Mefisto/Mephisto)
Jiří Pištěk (Brander)
Roman Válek, Tomáš Pavlík a Vladimír Richter (Andělé/Angels)
Tereza Merklová (Nebeský hlas/Voice from heaven)
Jakub Juda (vokalíza)
 
Nástroje/Intruments:
Vladimír Vodička (flétna/flute)*
Milan Kubát (lesní roh/French horn)*
Pavel Skopal (trubka/trumpet)*
Milan Tesař (pozoun/trombone)*
Viktor Kozánek (violoncello)
Radek Němejc (bicí/drums)
Vladimír Franz (varhany, klavír/organ, piano)
 
(*člen Filharmonie Bohuslava Martinů, Zlín/
member of Bohuslav Martinu Philharmony, city of Zlin)
Nahráno ve studiu "V" Ivo Viktorina ve Zlíně
Zvuková režie: Jiří Matzner
Vydalo Národní divadlo v Brně v roce 1998