Vladimír Franz pro Národní divadlo: Bloudění - Pašije - Maryša (2CD)

Vladimír Franz pro Národní divadlo: Bloudění - Pašije - Maryša (2CD)

Suity ze scénických hudeb k inscenacím Bloudění, Pašije a Maryša 

 
Motto: "Nešťastná země! Cizí země! Moje požehnaná vlasti!
Jaroslav Durych
 
Třikrát pašije. Kříž země tmoucí, tržené mezi dveřmi renesance a baroka. Theatrum passionale. Pašije tuze nebeské, pod fialovým rašením habrů a lech, za zvuku kukačky nahrané v kvetoucím obilí. A konečně lidský úděl Maryši v podzimu nad podzim, kdy v ojíněných dýních stojí rozsévač tváří v tvář sálající zdi hořícího koksu těsně před hašením. Dramatická nutnost si diktuje způsob i tvar. V Bloudění se z chladných listopadových bahen formuje válka, trojjazyčně zní Lutherův text, putuje lajtnant Kajetán a po neúprosném minimalismu ničeného Magdeburku svítá, volní ptáci krouží nad kvetoucími brusinkami na temeni Javorníků. V Pašijích používám lidové texty, způsob charakteristiky zde není romantický - exprese. Daleko více se blíží baroku - pojmenovávání světa melodickou linkou, ozdobou či rytmickou figurou. V Maryši jde o "odscéničtění" hudby a avytvoření svébytného tvaru s minimem hluchých míst, tvaru, který tvoří dramatickou postavu. Složka vokální se se složkou instrumentální nemíchá navzdory tomu, že tématika je podobná. Instrumentální část hudby se vědomě hlásí k prožitku tragismu symfoniky konce minulého století. Tedy třikrát pašije. A zatímco si nebe i země pomohou, člověk bývá za tuto snahu zpravidla potrestán.
 
Tato nahrávka budiž věnována Václavu Durychovi, Karlu Valtrovi, jakož i památce Františka Vláčila a Andreje Bělocvětova.
 
Vladimír Franz
 
Obsah
CD 1
BLOUDĚNÍ
 1. Český chorál
 2. Zimní královna
 3. Mějte se dobře lucerny
 4. Peru
 5. Bude vojna
 6. Cestou zvonů
 7. Švédové
 8. Do Chebu
 9. Tmou i světlem
 10. Vyletěl pták
 
(premiéra/first performance: 26.3.1998, režie/directed by: J.A.Pitínský)
 
 
PAŠIJE/PASSIONS
 
 1. Úvod/Introduction
 2. Stvoření, hřích a proroci
 3. Ježíš přichází
 4. Křest, apoštolové a bouře
 5. Vjezd Krista do Jeruzaléma
 6. Považ, ó lidské plémě
 7. Zatčení
 
 
CD 2
 
 1. Soud a zbičování
 2. Kříž
 3. Ukřižování
 4. Pieta
 5. Nadpis
 6. Nanebevstoupení
 
(premiéra/first performance: 4.6.1998, režie/directed by: Zbyněk Srba)
 
 
MARYŠA
 
 1. Verbování
 2. Toccata a říkadla
 3. Vyšla hvězda
 4. O láskách
 5. Prostory
 6. Hvězda - komentář
 7. Ježek s rejskem jdou na houby
 8. Město Brno, Tanec smrtí, Maryša
 
(premiéra/first performance: 11.11.1999, režie/directed by: J.A.Pitínský)
 
Toto album bylo vydáno při příležitosti premiéry inscenace hry bratří Mrštíků Maryša v Národním divadle v režii J.A.Pitínského, v kostýmech Jany Prekové, na scéně Jana Štěpánka. 
 
 
Nahrávky realizovali/voices&instruments:
 
BLOUDĚNÍ/WANDERING
 
Hlasy/Voices:
Ars Brunensis Chorus mixed choir, sbormistr/chorus-master: Roman Válek
 
sóla/solo voices:
Marika Žáková
Tereza Merklová
Zuzana Dumková
Roman Válek
Nástroje/Instruments:
Vladimír Vodička (flétna/flute)*
Milan Kubát (lesní roh/French horn)*
Pavel Skopal (trubka/trumpet)*
Milan Tesař (trombón/trombone)*
Viktor Kozánek (violoncello)
Jan Kotulán (housle/violin)
Radek Němejc (bicí nástroje/drums)
Jiří Trávníček (bicí nástroje/drums)
Vladimír Franz (varhany/organ)
 
(*člen Filharmonie Bohuslava Martinů, Zlín/
member of Bohuslav Martinu Philharmony, city of Zlin)
 
PAŠIJE/PASSIONS
 
Hlasy/Voices:
Ars Brunensis Chorus mixed choir, sbormistr/chorus-master: Roman Válek;
holešovský dětský sbor Moravské děti/Moravske deti children's choir, sbormistr/chorus-master: Michal Vajda
Nástroje/Instruments:
Pavel Skopal (trubka/trumpet)*
Milan Tesař (trombón/trombone)*
Viktor Kozánek (violoncello)
Jan Kotulán (housle/violin)
Jiří Trávníček (bicí nástroje/drums)
 
(*člen Filharmonie Bohuslava Martinů, Zlín/
member of Bohuslav Martinu Philharmony, city of Zlin)
 
MARYŠA
 
Hlasy a nástroje/Voices&instruments:
Ars Brunensis Chorus mixed choir, sbormistr/chorus-master: Roman Válek
Radek Němejc (bicí nástroje/drums)
Členové filharmonie Bohuslava Martinů Zlín/members of Bohuslav Martinu Philharmony, city of Zlin, dirigent/conductor: Roman Válek
Nahráno: vše ve studiu "V" Ivo Viktorina ve Zlíně
Hudební režie: Petr Řezníček (M)
Zvuková režie: Jiří Matzner (B,P), Klement Jochymek (M)
Mastering: Jiří Král ve studiu Národního divadla v Praze
 
Recorded: all in Ivo Viktorin's studio in Zlin
Sound designer: Petr Reznicek (M)
Sound director: Jiri Matzner (B,P), Klement Jochymek (M)
Mastering: Jiri Kral in the National Theatre studio in Prague