Ohlasy - výběr

Barbar Vladimír Franz

02.11.2006 00:00
Usiluji o to znovu objevit svět v hlubinách nevědomí, dřímající pud, který překryly povšechné životní konvence. Pozoruji věci ještě dětskýma očima. Maurice Vlaminck (1876-1958)   Vladimír Franz je mužem mnoha talentů a barbarské povahy: do komnat svých vášní vtrhává neomaleně, vášnivě a...

Vladimír Franz - Ha-Hamlet !!!

14.10.2005 00:00
Vladimír Franz, podobně jako třeba Milan Knížák je postavou nepřehlédnutelnou a to nejen svým zevnějškem. Za maskou divokého domorodého válečníka se totiž skrývá člověk vpravdě gotický a nadmíru činorodý v nejrůznějších oblastech kultury i veřejného života, jež je zároveň originálním výtvarníkem a...

Dialog jako cesta vpřed: Hudební skladatel Vladimír Franz nehledá krásu, nýbrž usiluje o vznešenost

24.02.2005 00:00
Svou životní cestu od dětství až do současnosti představuje v knize Rozhovory hudební skladatel a výtvarník Vladimír Franz.  Rozhovor je žánr velmi ošidný: zpovídaný není autorem v plném smyslu slova, nemluví jenom za sebe, nýbrž také o sobě, avšak způsobem, který do jisté míry spoluurčuje...

No to snad ne, tohleto!

22.09.2004 00:00
Ulevil si vedle mne sedící starší muž, když Severočeská filharmonie řízená Milanem Svobodou skončila premiérové provedení První symfonie Vladimíra Franze. Nebyl sám, publikum se zřetelně rozčlenilo na odpůrce a příznivce Franzovy kompozice, která nemohla nechat nikoho chladným. Příznivci však byli...

Hudba bezesných nocí: V Teplicích měla světovou premiéru první symfonie Vladimíra Franze

24.07.2004 00:00
Koncertní sezónu Severočeské filharmonie v Teplicích i 40. ročník Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena uzavřel koncem června koncert, na němž zazněl Beethovenův Koncert pro housle D dur op. 61 v precizním provedení korejského houslisty Hyuk Joo Kwuna. Jeho druhá polovina byla věnována světové...

Spoutaná energie

29.04.2004 00:00
Olomouc, Galerie Primavesi, 9.3.-9.4.2004 Výstava akvarelů a obrazů Vladimíra Franze (1959) s podtitulem Suvenýr obsahovala výběr tvorby z posledních let. Slovo "suvenýr" však nezaznívá v oné parodické významové rovině kýčovitého fetiše, který si přivážíme z našich virtuálních cest do neznámé...

POHYBY PLANETKY SEMAFOR

15.04.2002 00:00
(…) Tak to bylo i s Pokušením svatého Antonína. Zamýšlel je jako jazzovou operu - a ne ledajakou. V rozhovoru pro zpravodaj Jonáš v roce 1994, kdy jeho ansámbl hostoval v divadle Komedie, vysvětloval, proč dosud Pokušení neuvedl: "Myslím si, že je to dost zdařilá věc; obávám se, že by v Komedii...

Svatý Antonín znovu zvedá Semafor

24.10.2001 00:00
Pokušení svatého Antonína, které Jiří Suchý nazývá zpěvohrou, dává Semaforu svěží vzedmutí. Libretu Jiřího Suchého prospěla hudba přinejmenším o generaci mladšího Vladimíra Franze, potetovaného skladatele s podobou maurského válečníka, který má za sebou na devadesát divadelních projektů a jenž...

Mapování uměleckých zón Vladimíra Franze

18.05.2000 00:00
Jen těžko bychom hledali na naší umělecké scéně tak všestranného, vzdělaného i výrazného autora, jakým je Vladimír Franz (nar. 1959). V těchto dnech seznamuje diváky se svými malbami v Galerii výtvarného umění v Hodoníně.  Již v počátcích se Franz vědomě pouštěl do řady tvůrčích oblastí....

Maryša: Ta muzika! Ta muzika! Při té je mně néhůř! (K pojetí scénické hudby ve dvou inscenacích Maryši)

15.02.2000 00:00
Jednu otázku si musí položit každý, kdo se rozhodne inscenovat Maryšu - a to otázku vztahu k folkloru. Jsou to vlastně otázky dvě: otázka po vztahu folkloru a dramatického textu bratří Mrštíků a otázka vztahu folkloru a osoby inscenátora. Na první z nich dává odpověď sám dramatický text, v němž...
<< 1 | 2 | 3 >>